Eilers & Danieli streeft er naar (de inhoud van) deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar kan dit echter niet garanderen. De gepresenteerde informatie dient ter indicatie. Eilers & Danieli verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Eilers & Danieli echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Eilers & Danieli geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Eilers & Danieli geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Eilers & Danieli niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact op met Eilers & Danieli.