De onderneming

Aansprakelijkheid en Recht   |    Bedrijfsmiddelen   |    Personeel   |    Transport   |    Overige verzekeringen   |   

De onderneming loopt allerlei risico's. Zo kunt u denken brand waardoor het pand en /of voorraad verloren gaat, personeel dat ziek of arbeidsongeschikt wordt, schade bij klanten of schade aan en door voertuigen.

Om een bedrijf op een verantwoorde wijze te leiden is het belangrijk te weten welke risico's de onderneming loopt, welke ze kan dragen en welke niet. Zo kunt u als verantwoordelijke een juiste beslissing nemen in de af te dekken risico's. 

Als deze niet goed in kaart worden gebracht en u verzekert deze niet adequaat dan kan dit de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Op zijn beurt kan dat weer ernstige gevolgen hebben voor het personeel en u als ondernemer.

Uiteindelijk kan dit leiden tot nadelige gevolgen in de privésfeer.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-6050400 of een e-mail sturen naar info@eilers-danieli.nl.