Verzuimverzekering   |    WGA-Gat verzekering (WGA-Hiaatverzekering)   |    WIA Excedentverzekering   |    Collectieve Ziektekostenverzekering   |    Collectieve Ongevallenverzekering   |    Collectief Pensioen   |   

Een onderneming kan gebruik maken van personeel. Als u personeel in dienst heeft dan loopt uw onderneming daar ook risico's mee. Zo kunt u denken aan ziekte van uw personeel. Maar ook ernstigere zaken waaronder arbeidsongeschiktheid of een ongeval.

Daarnaast kan het zijn dat u als ondernemer uw personeel iets wilt bieden op basis van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, collectieve ongevallenverzekering of een collectieve zorgverzekering.

Al deze zaken hebben betrekking op het personeel dat u in dienst heeft. U vindt hierboven de meest voorkomende verzekeringen voor uw personeel.