Privacy statement

Deze website wordt beheerd door medewerkers van Eilers & Danieli. Bij een bezoek aan deze website kan Eilers & Danieli gegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld via een contactformulier of middels Google Analytics. Eilers & Danieli waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door Eilers & Danieli beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Met betrekking tot leden en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Eilers & Danieli informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Eilers & Danieli. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van advertisement- of tracking-cookies.

Google Analytics
Deze website gebruikt wel Google Analytics. Hiermee worden door Google statistieken omtrent uw bezoek aan onze website verwerkt. Hierdoor kan Eilers & Danieli o.a. zien hoeveel bezoekers op de website komen en welke onderdelen veelal bekeken worden.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Eilers & Danieli eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Eilers & Danieli.

Wijzigingen Privacy Statement
Eilers & Danieli behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.