Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Indien u bestuurder of commissaris bent bij een onderneming, (semi-) publieke instelling, stichting of vereniging dan loopt u het risico –als bestuurder- aansprakelijk te worden gesteld. 

In veel gevallen zal dat door een derde of een (ex-)werknemer gebeuren; echter ook is het mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld door de rechtspersoon zelf (waarvan u bestuurder bent of was).

Indien u eenmaal aansprakelijk bent bevonden voor uw activiteiten als (ex-)bestuurder dan bent u met uw privé vermogen aansprakelijk. En daarvoor biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekking.