Milieuschadeverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor het risico van bodem- en waterverontreiniging. 

Van belang is het begrip milieuaantasting. De polis dekt schade veroorzaakt aan de eigen locatie en vanaf de eigen locatie. Luchtverontreiniging alsmede personenschade is uitgesloten.