Bedrijfsschadeverzekering

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Bedrijfsschadeverzekering

Offerte aanvragen

Bij een brand verliest u niet alleen uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen maar uw onderneming komt ook stil te liggen. En het kost een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.
 
Bij een bedrijfsschadeverzekering is in essentie een tweetal zaken belangrijk:
Hoe lang duurt het weer voordat u weer op uw oude productie- en winstniveau zit?
Welke brutowinst is er in die totale periode gederfd?
 
Voor punt 1. is belangrijk wat de activiteiten van uw onderneming zijn. U begrijpt dat het makkelijker is om de productie te hervatten voor een eenmanszaak die klein kantoor huurt dan voor een olieraffinaderij in de Botlek van een grote oliemaatschappij.
Voor punt 2. is belangrijk wat uw laatst bekende jaarcijfers zeggen. En dat ze waarheidsgetrouw zijn. Bij voorkeur goedgekeurd door een accountant.
 
Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.
Onder vaste kosten wordt in dit verband verstaan:
 • Huur en erfpacht
 • Rente op banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen
 • Salarissen van personeel alsmede de daarbij behorende sociale lasten
 • Honoraria van directie en commissarissen
 • Pensioenen en gratificaties
 • Afschrijvingen en onderhoudskosten
 • Verzekeringspremies en accountantskosten
 • Gas, water en elektriciteit
 • Porti- telefoon- en reiskosten
 • Druk- advertentie- en reclamekosten
 • Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
 • Contributies en abonnementen
 • Diverse belastingen
Bij het bepalen van de uitkeringstermijn komt enige tijdslogistieke planning kijken. Een aantal factoren voor u om te overwegen zijn:
 • Herstel van de omzet
 • Herstel van de productiecapaciteit
 • Leveringstermijn van nieuwe machines
 • Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen
De langste (in tijd) van deze neemt u als uitkeringstermijn van uw verzekering.
Denkt u alstublieft in 'worst-case-scenario’s”. Want bij een grote brand is dit écht het geval!
 
Het is raadzaam, en de meeste polissen worden ook op die wijze afgesloten, om het jaarbedrag te verzekeren. Dit bedrag vertegenwoordigt de nettowinst plus vaste kosten (c.q. omzet minus de variabele kosten) op 52-weeks basis.
 
De resultaten van uw bedrijf kunnen van jaar tot jaar wisselen. Een bedrijfsschadeverzekering houdt hier rekening mee. Dit gebeurt door de zogenaamde overdekking-en restitutieclausule