Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Offerte aanvragen

Wanneer u als bedrijf of ondernemer klanten adviseert, diensten levert kan er schade ontstaan door fouten van u. 

 
Daardoor kan uw klant schade lijden zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. In jargon heet dat directe of zuivere vermogensschade. En dát risico is verzekerd op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 
Op deze verzekering is zuivere vermogensschade gedekt en met name niet de schade aan personen en/of zaken. Gedekt is de schade die het gevolg is van beroepsfouten. Vermogensschade die op andere wijze is ontstaan is veelal niet verzekerd. De schade moet ontstaan zijn binnen de verzekeringsduur. Soms is tegen een extra premie het inlooprisico en/of het uitlooprisico mee te verzekeren.