Collectief Pensioen

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Collectief Pensioen

Offerte aanvragen

Het pensioen van uw personeel kan verplicht zijn of vrij, dit is afhankelijk van de branche waarin uw bedrijf werkzaam is.
 
Pensioen bestaat eigenlijk uit drie pijlers. De eerste is de AOW (Algemene Ouderdomswet), deze wordt automatisch opgebouwd en is een overheidspensioen. De tweede is het werkgeverspensioen dat eventueel via uw onderneming wordt opgebouwd. De derde kan door de werknemer zelf in de privésfeer worden opgebouwd.
 
Als u in de CAO een verplichting tot penisoenopbouw heeft dan sluit u zich aan bij een BPF (bedrijfstakpensioenfonds). Het kan ook zijn dat er vanuit de branche geen verplichting is tot het toekennen van een pensioen. Dan kunt u als werkgever uw personeel een pensioen toezeggen. Dit wordt dan ondergebracht bij een pensioenuitvoerder (lees verzekeraar).
 
Hoe dit pensioen er uit moet gaan zien is maatwerk en hiervoor zijn diverse oplossingen. Zo kan er gekeken worden naar welk type pensioen, wie (werkgever en werknemer) en in welke verhouding de premie betaald wordt. Welke dekkingen moeten er in komen. Hiermee biedt u uw personeel inkomen na de werkzame periode aan. 
 
Eilers & Danieli financieel adviseurs huurt voor het pensioenadvies specialisten in en zal zo monitoren of dit een betrouwbare partner is.

Share our website