Construction All Risk

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Construction All Risk

Offerte aanvragen

De CAR (Construction All Risks)-verzekering heeft tot doel om dekking te bieden tegen de financiële gevolgen van een schade bij een object in aan- of verbouw.
 
Als verzekerden op de verzekering worden doorgaans aangemerkt:
  • de verzekeringnemer (contractant en premiebetaler)
  • de opdrachtgever en diens directie
  • (hoofd- en onder-)aannemers
  • eventuele architecten, constructeurs alsmede overige adviseurs
Vaak wordt in het bestek aangegeven wie de verzekeringnemer is. Regelmatig komt het voor dat aannemers, onderaannemers en installateurs meeverzekerd zijn. De verzekeringnemer heeft altijd de bevoegdheid om verzekerden al dan niet toe te laten op de polis; dit eventueel met het oog op het schadevrij houden van de verzekering. Indien een verzekerde is toegelaten op de polis dan heeft deze de mogelijkheid om zelfstandig een schade te melden bij de verzekeraar en de verzekeraar mag de schade-uitkeringen rechtstreeks voldoen aan de schadelijdende partij. Of een aannemer is meeverzekerd op de CAR-verzekering is afhankelijk van de relatie met de opdrachtgever (= verzekeringnemer).

Share our website