Gebouwenverzekering

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Gebouwenverzekering

Offerte aanvragen

U runt uw onderneming misschien wel vanuit een bedrijfspand. Zo kunt u denken aan een restaurant, fabriek of kantoor.
 
Dit pand kan een gehuurd pand zijn of eigendom. Als het een gehuurd pand betreft dan kan het zijn dat u er flink in heeft geïnvesteerd om het pand voor u specifiek werkbaar te maken. Bij schade dient u dan ook het huurdersbelang te verzekeren om te voorkomen dat bij schade deze investering verloren gaat.
 
Als het pand uw eigendom is dan heeft u daar vermogen in geïnvesteerd en / of (deels) een hypothecaire financiering voor gesloten. Ook dan wilt u indien er schade is dat uw vermogen niet verloren gaat. Indien er een hypothecaire financiering is gesloten dan bent u verplicht uw pand te verzekeren.
 
De gebouwenverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel de bedrijfsschadeverzekering. Het is raadzaam om deze niet gescheiden af te sluiten maar bij voorkeur op één polis onder te brengen.
 
Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en uw bedrijfsactiviteiten neemt de complexiteit toe en daarmee ook de eisen die verzekeringsmaatschappijen stellen voordat ze u als risico willen accepteren.
 
Wij adviseren ook altijd een taxatierapport te laten maken door een vakkundig bedrijf want door een waarde te schatten kan er al snel onderverzekering ontstaan hetgeen betekent dat u niet alle schadepenningen uitgekeerd krijgt.
 
Wijzigingen in de ligging, belendingen, bestemmingen, verzekerde waarden of wijzigingen van welke aard dan ook dient u ALTIJD door te geven aan de verzekeringsmaatschappij. Want indien de wijziging een risicoverzwaring betreft, en u heeft verzuimd de wijziging door te geven, bent u niet verzekerd.

Share our website