Hybridehypotheek

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Hybridehypotheek

Offerte aanvragen

Vanaf januari 2013 is de fiscale aftrek afgeschaft voor nieuwe Hybridehypotheken. Dat wil zeggen dat kopers die voor het eerst een huis kopen geen recht op aftrek hebben als zij geen hypotheek met 30 jarige annuïtaire of lineaire aflossing afsluiten. Dat houdt in dat elke andere hypotheekvorm bijna niet meer interessant is. Geldverstrekkers bieden deze vorm dan ook nog beperkt aan. Voor consumenten die willen oversluiten of doorstromen naar een andere woning gelden nog overgangsregels waardoor het fiscale voordeel niet in het geding hoeft te komen.

 
De hybride hypotheken worden ook wel de spaar/ beleggingshypotheken genoemd. In deze hypotheekvorm worden de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek en de zekerheid van de spaarhypotheek met elkaar gecombineerd. Dat verklaarde de populariteit van deze hypotheekvorm.

De kenmerken

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
 • U heeft vaste maandelijkse lasten. Deze bestaan uit rente en premie.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits u de gestelde fiscale eisen voldoet.
 • Het rendement is (naar keuze) niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd.
 • De premies worden belegd in units met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden, waaronder een hypotheekrentefonds.
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen en je hebt de mogelijkheid om binnen de verzekering te switchen van sparen naar beleggen en andersom.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast.
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde 'universal-life principe'.

Het principe 'universal-life'

U betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaar/beleggingspremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapitaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het 'universal-life principe” zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Sparen en/of beleggen

De hybride hypotheek verenigt de moderne levenhypotheek en de spaarhypotheek met elkaar. Net als bij de moderne levenhypotheek, wordt de premie belegd in verschillende beleggingsfondsen. Dat wordt unit-linked beleggen genoemd. Maar, u kunt net als bij een spaarhypotheek, (een deel) van je premie ook onderbrengen in een hypotheekrentefonds. U ontvangt dan over de ingelegde premie een gegarandeerd rendement dat gelijk is aan het hypotheekrentepercentage dat u betaalt. U heeft de vrijheid om zelf en op elk moment een verdeling te maken tussen beleggen en sparen.

Vaste combinatie

Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar vast. De rente die u ontvangt over je tegoed in het hypotheekrentefonds wordt namelijk door de hypotheekverstrekker vergoedt. Zou u verhuizen en overstappen naar een andere hypotheekverstrekker, dan zou de polis wel kunnen worden voortgezet, maar vervalt de mogelijkheid om in het hypotheekrentefonds te sparen.

Extra mogelijkheden

De hybride hypotheek leent zich uitstekend voor slimme fiscale verdelingen. Denk aan hoog- laagconstructies of aan combinaties met premie- of beleggingsdepots. Daarbij kunt u bijvoorbeeld tussentijds bijstorten, de premies verhogen of verlagen, of variëren met de looptijd. Wilt u weten welke mogelijkheden er zoal zijn onze adviseurs vertellen u graag meer!

Share our website