Lineaire Hypotheek

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Lineaire Hypotheek

Offerte aanvragen

De lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot de klassieke hypotheekvormen. 
 
De overheid heeft sinds januari 2013 voor 'nieuwe' hypotheken gesteld dat alleen hypotheken die op basis van annuïteiten of lineair worden afgelost fiscaal aftrekbaar zijn.

De kenmerken

  • Een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd wordt er met een vast bedrag afgelost, dit opgeteld bij de rente over het openstaande saldo is de maandlast.
  • Zekerheid schuldvermindering.
  • De rente is fiscaal aftrekbaar
Bij een lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Er is ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van de lening zullen de maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is omdat het openstaande saldo van de hypotheek het hoogst is.
 
Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Uw schuld neemt immers af en dus betaalt u ook minder rente. Het gevolg is wel, dat ook uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt.
 
Voor meer informatie of om een afspraak te maken voor onafhankelijk hypotheekadvies, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-6050400 of een e-mail sturen naar info@eilers-danieli.nl.

Share our website