Moderne Levenhypotheek

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Moderne Levenhypotheek

Offerte aanvragen

Vanaf januari 2013 is de fiscale aftrek afgeschaft voor nieuwe Moderne Levenhypotheken. Dat wil zeggen dat kopers die voor het eerst een huis kopen geen recht op aftrek hebben als zij geen hypotheek met 30 jarige annuïtaire of lineaire aflossing afsluiten. Dat houdt in dat elke andere hypotheekvorm bijna niet meer interessant is. Geldverstrekkers bieden deze vorm dan ook nog beperkt aan. Voor consumenten die willen oversluiten of doorstromen naar een andere woning gelden nog overgangsregels waardoor het fiscale voordeel niet in het geding hoeft te komen.
 
Modern aan deze zeer populaire hypotheekvorm is de flexibiliteit. De aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering kan namelijk tussentijds worden aangepast, als uw persoonlijke of financiële situatie daar aanleiding toe geven.

De kenmerken

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
 • U heeft vaste maandelijkse lasten die alleen bestaan uit rente en premie.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits u aan de gestelde fiscale eisen voldoet.
 • Het rendement is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat.
 • De premie wordt belegd in units (soort delen van aandelen), met een vrije keuze aan beleggingsmogelijkheden.
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde 'universal-life principe'.

Het principe 'universal-life'

U betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (beleggingspremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapitaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het 'universal-life principe” zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Flexibiliteit

U kunt de dekking van de verzekering vrij eenvoudig (tijdelijk) wijzigen, als uw omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Unitbeleggen

Bij een moderne levenhypotheek kunt u kiezen uit veel beleggingsmogelijkheden. Daarom wordt deze hypotheekvorm soms ten onrechte een beleggingshypotheek genoemd. Met de premie worden units aangekocht in één of meer beleggingsfondsen. Dat kunnen beleggingsfondsen van de hypotheekverstrekker zelf zijn, maar het mogen ook andere beleggingsfondsen zijn. Deze manier van beleggen wordt 'unit-linked' beleggen genoemd.

Het eindbedrag niet gegarandeerd

Het beleggingdeel van uw premie kan tijdens de looptijd van uw hypotheek variëren. Bovendien kunt u steeds opnieuw bepalen hoe dat beleggingsdeel belegd gaat worden. Het uiteindelijke eindbedrag is dus afhankelijk van al die keuzes. Bij beleggen kan het rendement hoger zijn naarmate er meer risico's genomen worden. Hoe er wordt belegd wordt bepaald via uw risicoprofiel. Het eindkapitaal is niet gegarandeerd.

Fiscale consequenties van een hoger eindbedrag

De kans bestaat dat u bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan de hoogte van de hypotheekschuld. Aan het einde van de looptijd van uw hypotheek heeft dat fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van de hypotheekschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat er meer gespaard is, moet u dus belasting betalen. Hoe dat precies zit zal in het adviesgesprek worden doorgenomen.

Nog meer mogelijkheden

De moderne levenhypotheek kan de basis vormen voor interessante hypotheekconstructies die precies inspelen op uw wensen en omstandigheden. Zo kunt u binnen bepaalde grenzen inkomensaanvullende voorzieningen treffen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid.
 
Voor meer informatie of om een afspraak te maken voor onafhankelijk hypotheekadvies kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-6050400 of een e-mail sturen naar info@eilers-danieli.nl.

Share our website