Verzuimverzekering

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Verzuimverzekering

Offerte aanvragen

Wanneer één (of een aantal) van uw werknemer(s) ziek wordt kan dat grote gevolgen voor uw organisatie hebben. Zowel in organisatorisch als financieel opzicht.
 
Afhankelijk óf en welke CAO in uw bedrijfstak van toepassing is zult u het eerste ziektejaar minimaal 70% van het loon (met een minimum van 100% van het minimum loon) aan uw werknemer moeten doorbetalen. In het tweede ziektejaar is de doorbetalingsplicht 70%.
Daarnaast bent u verplicht om tijdens de ziekteperiode actief mee te werken aan re-integratie, een plan van aanpak op te stellen en regelmatig verslag uit te brengen. Als u dit niet goed doet kan het zijn dat u verplicht wordt nog een jaar door te betalen hetgeen inhoudt dat u in totaal 3 jaar betaalt.
 
Alhoewel het niet verplicht is om dit risico te verzekeren is het vaak wel raadzaam om dit te doen aangezien u maximaal 3 jaar risico loopt. Dit mede omdat als u een goede verzekering afsluit met een uitgebreid pakket van de Arbodienst u het re-integratietraject niet zelf hoeft te doen en te monitoren maar de arbodienst u deze zorg uit handen neemt. 
 
U dient alle medewerkers te verzekeren en kunt bij sommige verzekeraars de DGA meeverzekeren. Het te verzekeren bedrag is meestal een percentage van het bruto loon. Bijvoorbeeld 70% of 100%. Overigens kunt u ook uw werkgeverslasten meeverzekeren. Ook is er altijd een minimaal eigen risico in wachtdagen.

Soorten Verzekeringen

Er zijn twee soorten verzekeringen:
  • een verzuimverzekering met een eigen risico in tijd (wachttermijn of wachtdagen)
  • een verzuimverzekering met een eigen risico in geld (stop loss)
Beide verzekeringen worden veelal en soms verplicht, aangeboden met een pakket aan Arbo-diensten. Wanneer u een dergelijke verzekering afsluit voldoet u meestal ook aan uw verplichtingen krachtens de Arbo-wet.
 
De premiebepalende factoren bij deze verzekering zijn:
  • gemiddelde leeftijd en de verdeling daarvan binnen uw organisatie
  • bedrijfstak
  • historisch ziekteverzuim
  • verzekeringsvorm
  • hoogte en aard

Share our website