WGA-Gat verzekering

  • Home
  • Informatiepagina's
  • WGA-Gat verzekering

Offerte aanvragen

Uw personeel is voor de wet verzekerd via premieafdracht van het bruto loon voor arbeidsongeschiktheid, nu genaamd de WIA. Dit staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
 
In een notendop bestaat de WIA uit een tweetal mogelijkheden tot uitkering.
 
1. Uw werknemer is lang ziek maar kan (in de toekomst) weer werken dan krijgt hij WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
2. Uw werknemer is ziek en kan niet of nauwelijks werken. En de kans is klein dat hij herstelt. Dan krijgt hij mogelijk IVA (Inkomensvoorziening 
    Volledig Arbeidsongeschikten)
 
Arbeidsongeschikte werknemers die hun restverdiencapaciteit voor minder dan 50% benutten krijgen met een enorme inkomensterugval te maken WGA-Gat. Dit is te verzekeren via de WGA-Gat verzekering.
 
Als werkgever kunt u een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers verzorgen door het sluiten van een WGA-Gat verzekering. Deze verzekering biedt de niet duurzaam gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers inkomenszekerheid door een aanvulling tot 70% van het arbeidsongeschiktheidsdeel van zijn oude (gemaximeerde) loon.