WIA Excedentverzekering

  • Home
  • Informatiepagina's
  • WIA Excedentverzekering

Offerte aanvragen

Uw personeel is voor de wet verzekerd via premieafdracht van het bruto loon voor arbeidsongeschiktheid, nu genaamd de WIA. Dit staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
 
In een notendop bestaat de WIA uit een tweetal mogelijkheden tot uitkering.
 
1. Uw werknemer is lang ziek maar kan (in de toekomst) weer werken dan krijgt hij WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
2. Uw werknemer is ziek en kan niet of nauwelijks werken. En de kans is klein dat hij herstelt. Dan krijgt hij mogelijk IVA (Inkomensvoorziening 
    Volledig Arbeidsongeschikten)
 
Indien één of meerdere personeelsleden meer dan het maximum dagloon (2014) van € 197,00 (€ 51.220,00 per jaar) verdienen zijn ze voor het meerdere niet meer verzekerd voor de WIA via de afdrachten van het loon. Dit houdt in dat een personeelslid dat € 60.000,00 verdient maar verzekerd is voor maximaal 75% van € 51.220,00. Het verschil tussen het werkelijke loon en het maximum loon is niet verzekerd. Hiervoor kan er een WIA Excedentverzekering worden afgesloten.

Share our website