Verzekering voertuig wijzigen

  • Home
  • Verzekering voertuig wijzigen
Door op verzenden te klikken ga je akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)

Verklaring

Lees deze verklaring goed door en geef dan akkoord voordat je het formulier verzend.

Hierbij verklaar ik dat ik op dit moment een lopende motorrijtuigen verzekering heb bij Eilers & Danieli financieel adviseurs B.V., er op dit moment geen schade is aan het nieuw te verzekeren motorrijtuig, ik geen betalingsachterstand heb op de lopende polis en de cataloguswaarde (nieuwwaarde) van het nieuwe voertuig niet hoger is dan € 70.000,00.

Tevens verklaar ik:
  • Dat ik of een andere belanghebbende niet verdacht van of veroordeeld ben / is geweest voor: - Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een poging daartoe - Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe - Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten - Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding. Ook niet als verdachte een schikking heb getroffen of vrijgesproken, of dat de rechter  een maatregel heeft opgelegd.
  • Dat ik of een andere belanghebbende de laatste 8 jaar niet is geweigerd of opgezegd door een verzekeraar of betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling.
  • Dat ik of een andere belanghebbende in de afgelopen 5 jaar failliet is verklaard, in een schuld sanering betrokken is geweest of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling
  • Dat de deurwaarder op dit moment geen beslag heeft gelegd op inkomsten of bezittingen van mij of een andere belanghebbende?
  • Dat ik verder niets te melden heb over de te verzekeren risico’s, over mezelf, een andere belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn.